top of page
oud-team.jpg

Het idee om een zaalvoetbalvereniging in Utrecht op te richten dateert van het najaar 1982.
In dat najaar ging de oprichter Han Buytendijk naar de Dovenraad (momenteel Dovenschap) in Utrecht met het verzoek of hij de namen en adressen kon krijgen van de leden van de Dovenraad, die in principe geschikt zijn voor het zaalvoetbal.
Aan dit verzoek werd door de Dovenraad gehoor gegeven, tevens werd de vergaderzaal beschikbaar gesteld ten behoeve van de eerste bijeenkomst in Zakkendragershof te Utrecht.
Aan de uitnodiging gaven in totaal negen mensen, waaronder Henk van Hardeveld en Kees van der Burg, gehoor.
Als eerste werd er afgesproken om proef enkele vriendschappelijke wedstrijden tegen horende verenigingen te houden. Deze vonden plaats in sporthal De Veiling aan de Croeselaan te Utrecht en verliepen naar wens.
De club was echter nog niet aangesloten bij Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond.
Dit verzoek kwam van de voorzitter dhr. Grudelbach van de K.N.D.S.B. afdeling voetbal.
Op 6 oktober 1983 kwam de voorzitter van de K.N.D.S.B. afd. voetbal naar sporthal De Veiling waar hij na afloop van een vriendschappelijke wedstrijd een vergadering bijwoonde.
De heer Grudelbach deed het voorstel tot aansluiting bij de K.N.D.S.B. en verzekerde de vereniging van een startkapitaal van 1000 gulden (450 euro). Allen stemden voor, vanaf dat moment was de D. oven S. port V. ereniging Catharijne ’83 officiel opgericht.
Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Henk van Hardeveld, secretaris Han Buytendijk en penningmeester Kees van den Burg.
Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden tegen horenden bleef doorgaan. Omdat we het competitie-element misten, heeft de club zich in juli 1986 aangesloten bij de Heuvelrugse Zaalvoetbal Vereniging Federatie (H.Z.V.F.).
Vanaf 1984 speelt de club ook in de dovencompetitie van de K.N.D.S.B. om het kampioenschap van Nederland. In maart 1988 is de vereniging onder de naam “Dovensportvereniging Catharijne ‘83” officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
In 1994 is het D.S.V. Catharijne ’83 1 e herenteam voor de eerste keer kampioen van Nederland bij de K.N.D.S.B. afdeling zaalvoetbal geworden. De damesteam zag voor het eerste keer het levenslicht in 1995 en is voor de eerste keer kampioen van Nederland in 2000 geworden.
Sporthal De Veiling, behalve haar houten karkas, is in 2000 gesloopt en vervolgens opgekocht door het “Land van Ooit” om daar weer opgezet te worden, wat in 2001 voltooid is.

bottom of page